Autojuhi töö- ja puhkeaja korraldus transpordiettevõttes

Mida koolitusel tehakse?

Koolitusel räägitakse sellest:

 • Mida on vaja teha, et autojuhtide töö- ja puhkeaja korraldus transpordiettevõttes korralikult tööle saaks ja kuidas seda on võimalik saavutada?
 • Mida kujutab endast Tööinspektsiooni kontroll transpordiettevõttes ning kuidas selleks valmistuda ja see rahulikult üle elada?
 • Kuidas TachoScan tarkvara abil analüüsida ja arhiveerida autojuhtide töö- ja puhkeaja andmeid? 
 • Kuidas tarkvara analüüsi abil leida üles probleemsed kohad, võimalused töö- ja puhkeaja ressursi efektiivsemaks ärakasutamiseks ning trahviohu vähendamiseks. 
 • Nipid ja nõuanded töö-, sõidu ja puhkeaja paremaks planeerimiseks.

  Koolitusel ei süveneta autojuhi töö- ja puhkeaja reeglite planeerimisse ja sõidumeerikute kasutamisse. Seda tehakse eraldi koolitusel. Vaata siit >>

Koolituse sihtgrupp:

 • Transpordiettevõtetes autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldusega tegelevad isikud (veokorraldaja, vastutav isik, logistik, sekretär, raamatupidaja,  ettevõtte juht).

Eesmärgiks:

 • Anda põhjalik ülevaade sellest, kuidas peaks reaalselt välja nägema autojuhtide töö- ja puhkeaja korralduse süsteem ettevõttes. Tegevused alates juhi ja digimeeriku andmete salvestamisest kuni põhjaliku analüüsini, millega kaasneb autojuhi tööaja ressursi parem efektiivsus, trahviohu vähenemine ning vajaliku dokumentatsiooni olemasolu, mida kontrollib Tööinspektsioon ja Politsei.

Tulemus:

 • Osalejad saavad reaalselt toimivad tehnikad ja teadmised töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi loomiseks oma ettevõttes. Osaleja omab ülevaadet põhilistest võimalustest analüüsitarkvaraga TachoScan töötamiseks.

Teemad:

 • Millised on seaduslikud alused, mis reguleerivad ettevõtte vastutust autojuhtide töö- ja puhkeaja korraldamisel ja andmete säilitamisel?
 • Milline peab olema autojuhtide töö- ja puhkeaja alane dokumentatsioon transpordifirmas?
 • Mida kujutab endast Tööinspektsiooni kontroll transpordiettevõttes?
 • Kuidas näeb füüsiliselt välja salvestuslehtede, puhkelehtede, digitaalsete juhiandmete, väljatrükkide arhiveerimine?
 • Töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi mudel: andmete kogumine, analüüs, tagasiside ja koolitus.
 • Juhikaartide ja digimeeriku andmete allalaadimine – teeme kohapeal kõik läbi. 
 • Andmete arhiveerimine ja analüüs TachoScan tarkvara abil – põhilised rikkumised, rikkumiste kohta selgituste koostamine, juhtide juhendamine.
 • Mõningad olulisemad nipid, kuidas autojuhtide tööd planeerida ja efektiivsust parandada.
 • Näited Tööinspektsiooni kontrollidest Eesti transpordifirmades.

Kontrolli all olev süsteem, korrektsus andmete järjepidevuses ja autojuhtide oskus õigesti kasutada sõidumeerikut aitavad kiiresti vähendada töö- ja puhkeajaga seotud rikkumisi ning kasvatada tööaja kasutamise efektiivsust.  

Koolitaja: Lenno Põder, Ametikoolitus OÜ tegevjuht/koolitaja

Olen aidanud ca 250-l transpordifirmal töö- ja puhkeaja korralduse süsteemi luua ning kontrollideks valmistuda. Koolitus baseerub minu praktilisest kogemusest erinevate transpordifirmadega. Autojuhtide töö- ja puhkeaja valdkonnaga olen tegelenud aastast 2007.  Kuigi tegemist on keerulise ja palju pingutamist vajava alaga, see meeldib mulle ja ma näen iga päev positiivseid tulemusi. Arendan oma teadmisi ja koolitusmeetodeid pidevalt ning mul on hea meel, et saan läbi koolituste seda kõike edasi anda. Olles aeg-ajalt veoautoroolis saan ka autojuhi ja transpordifirma hingeelust parema ülevaate. Kohtume minu koolitustel!” 

Koolituse maksumus: tasuta!

Koolituse kestvus: algus kell 10:00, lõpp kell 16:00.  
Koolituse materjalid: kõigile osalejatele elektrooniliselt palju kasulikku materjali igapäevatööks.  
Koolituse info ja asukoht: Saadetakse registreerimisel. 
Tunnistus: väljastame koolituse tunnistuse, mida võib ka Tööinspektsioonile näidata tõenduseks, et tegelete aktiivselt autojuhtide töö- ja puhkeaja süsteemi arendamisega.Kohtumiseni koolitusel!