„Sõidumeerikute manipuleerimine versus liiklusohutus. Professionaalne manipulatsioonide avastamine Poola ja EL-i riikide kontrollorganite kogemusel“

Konverentsil esinevad eri riikide organisatsioonid, kes on eksperdid sõidumeerikute ja juhikaartide manipulatsioonide avastamisel. Osa võtavad maanteel ja ettevõtetes töö- ja puhkeaja kontrolle teostavad kontrolliorganisatsioonid (politseid ja inspektsioonid) ja ka transpordiettevõtete esindajad. Eestist on kohal nii Politsei kui ka Tööinspektsiooni esindaja. Kohale sõidab ka Lenno Põder Ametikoolitus OÜ-st, kes osaliselt aitab konverentsi ka organiseerida.

Peamine konverentsi eesmärk on juhtida kontrollijate ja ka transpordiettevõtejate tähelepanu sellele, et tegelikult on sõidumeerikute ja juhikaartidega manipuleerimine sama, mis teiste liiklejate (meie kõigi) turvalisusega manipuleerimine. Samuti on eesmärgiks kokku koguda ning rääkida eri riikide kontrollikogemustest manipuleerimiste avastamisel.

Kutsutud külaliste hulgas on paljud suured EL-i kontrollorganisatsioonid ja juhtivad transpordiettevõtted. Oodatakse kuni 250 osavõtjat.

Sisu poole pealt on põhiteemaks kontrolliorganisatsioonide poolt seni läbiviidud ja tulevikus viidavate töö- ja puhkeaja alaste manipulatsioonide avastamise ning karistuste praktika kogemuste jagamine. Samuti räägitakse, millised uued suunad digitaalse sõidumeerikutega manipuleerimistes ning kuidas seda kontrollide ajal saab avastada. Magneti kasutamine on küll lihtsasti avastatav, kuid millised on need „uue aja“ manipulatsioonitehnikad – seda siis räägitaksegi.

Ettekande teevad järgmised institutsioonid:

 • Euroopa Komisjon,
 • Poola Maanteetranspordi Inspektsioon GITD,
 • Rumeenia Maanteetranspordi Inspektsioon ISCTR,
 • Saksamaa Politsei,
 • Eesti Politsei,
 • Inglismaa Politsei.

Osalemist konverentsil on kinnitanud järgmiste riikide organisatsioonid:

 • Austria Maanteeamet,
 • Iirimaa Maanteeamet,
 • Bulgaaria Maanteeamet,
 • Läti Politsei,
 • Taani Politsei, rasketehnika osakond,
 • Saksamaa Kaubaveoamet,
 • Slovakkia Tööinspektsioon,
 • Ungari Tööinspektsioon,
 • Soome Tööinspektsioon,
 • Türgi Politsei,
 • Eesti Tööinspektsioon,
 • Valgevene Transpordiinspektsioon,
 • Rootsi Maanteetranspordi Inspektsioon,
 • Serbia Liiklusohutuse Agentuur,
 • Norra Maanteeamet,
 • Tšehhi Politsei.

Sündmus toimub Euroopa Komisjoni eestkostel (toetusel) ning Poola Transpordi Inspektsiooni ning  Euroopa suurima kontrollijate analüüsitarkvara tootja Inelo Sp. J (TachoScan) initsiatiivil.

TachoScan Control töö- ja puhkeaja kontrollitarkvara kasutavad autojuhtide ja ettevõtete kontrollimisel ka Eesti Politsei ning Tööinspektsioon. Tarkvaral on välja töötatud spetsiaalne moodul manipuleerimiste avastamiseks. Samuti kasutavad TachoScan tarkvara ettevõtteversiooni autojuhtide andmete analüüsimiseks ja töö- ja puhkeaja korralduse haldamiseks paljud suur- ja väikeettevõtted Eestis.

Euroopas kasutavad TachoScan Control tarkvara järgmised kontrollorganisatsioonid:

 • Poola Maanteetranspordi Inspektsioon - ITD
 • Saksamaa Maanteetranspordi Inspektsioon - BAG
 • Inglismaa Politsei
 • Hollandi Transpordi Inspektsioon – IlenT
 • Poola Tööinspektsioon – PIP
 • Poola Piirivalve
 • Poola Toll
 • Tšehhi Politsei
 • Tšehhi Toll
 • Eesti Politsei
 • Rumeenia Maanteetranspordi Inspektsioon - ARR
 • Rumeenia Maanteetranspordi Inspektsioon (2)- ISCTR
 • Leedu Maanteetranspordi Inspektsioon VKTI
 • Läti Politsei
 • Eesti Tööinspektsioon
 • Luksemburgi Politsei

Ametikoolitus OÜ on Eestis ametlik TachoScan tarkvara esindaja ning koolitaja ja Inelo Sp. J lepinguline koostööpartner.