Hollandi liikluskontroll (ILenT) tegi sõidukijuhtide töö- 
ja puhkeaja  reeglite täitmise nõuetekohasuse tuvastamiseks valiku TachoScani analüüsitarkvara mooduli Control kasuks. See otsus sai tehtud paljude teiste Euroopa riikide inspektsioonide julgustusel ja tagasisidest, kes TachoScani kasutavad.

TachoScan Control on spetsiaalselt sõidukijuhtide kontrollimiseks välja töötataud tarkvara, mida ka Eestis kasutavad Tööinspektsioon ja Politsei. Tarkvara uus moodul "Manipulatsioonid" aitab tuvastada kõige raskemaid - tahtlikult toime pandud rikkumisi ehk manipulatsioone.  Töö- ja puhkeajaga manipuleerivad juhid on sõiduteedel kõige ohtlikumad, sest läbi erinevate manipuleerimiste soovitakse töötada ja sõita rohkem, kui seadus ja inimvõimed seda lubaksid. Igasugunegi manipuleerimine jätab sõidumeeriku süsteemi oma jälje ja neid on TachoScani tarkvaraga lihtsam avastada. Samuti on tarkvaral Google mapsi teekonna analüüsi ja võrdlemise funktsioon digimeerikus fikseerituga.

Hollandi liikluskontrolli kõrval kasutavad TachoScan Controli veel:
 • Inglismaa Politsei (Manchester)
 • Saksa Transpordi Inspektsioon (BAG)
 • Poola Transpordi Inspektsioon (ITD)
 • Poola Tööinspektsioon (PIP)
 • Poola Piirivalve
 • Poola erinevad asutused
 • Tšehhi Politsei
 • Rumeenia transpordi Inspektsioon (ISCTR)
 • Leedu liiklusinspektsioon
 • Leedu Tööinspektsioon
 • Läti Transpordi inspektsioon
 • Eesti Politsei- ja Piirivalveamet
 • Eesti Tööinspektsioon
Hollandi liitumine TachoScaniga on märk positiivsest arengust TachoScani kasutajatele kogu Euroopas. Usaldus, mis eri riikide kontrolliorganid TachoScanile on andnud, muudab ka kontrollimist kogu Euroopas ühtlasemaks, sest töötatakse samade algoritmidega. Ettevõtted, kes TachoScani ettevõtete moodulit kasutavad, võivad olla kindlad, et tarkvara analüüs ja näitajad on õiged ning ei pea muretsema võimalike ebakõlade pärast. TachoScani laienemine Euroopas jätkub ning peagi on oodata lisa.

TachoScani tarkvara ettevõtetele on oma klassi tipptoode, mis aitab saada kiire ülevaate autojuhtide töö- ja puhkeajast, rikkumistest ning aitab vähendada trahviohtu ning töö- ja puhkeajaga tegelemiseks kuluvat aega. Eestis kasvab pidevalt nende ettevõtete arv, kes TachoScani kasutavad ning usinamad on suutnud ühe aastaga saavutada 10 kordse rikkumiste vähendamise tänu heale ülevaatele ning TachoScani analüüsivõimalustele. Loe tarkvarast täpsemalt edasi >>
___________________________________________________________________________________________________
Ametikoolitus OÜ on TachoScan-i ametlik esindaja ja koolitaja Eestis. Aitame ettevõtetes luua tulemuslikku töö- ja puhkeja korralduse süsteemi ning viime läbi kasulikke koolitusi autojuhtidele, logistikutele jt, mis puudutavad töö- ja puhkeaja reegleid ning sõidumeerikute kasutamist. Koolitustel käsitletakse neid teemasid sügavuti ning toetudes reaalsele praktikale.